10 Janasových hriechov II

Voľby sú predo dvermi a nie je teda na škodu, aby voľbychtiví občania, obzvlášť tí, ktorí majú v obľube Kino Mier, chlebíčky, repete, ružičku, októbrových jubilantov a sladké reči súdruha primátora, mali v niektorých veciach jasno. Dôležité informácie musia byť šírené aj takýmto spôsobom, keďže možností objektívne informovať občanov v Mogoňove je veľmi málo. PB Novinky a mestské televízie sú totiž pupočnou šnúrou napojené na mestský rozpočet a ich objektivita vo vzťahu k mestskému úradu je mimoriadne málo pravdepodobná. Skôr príde hrať Barcelona do Papranna, ako niektoré z uvedených médií uverejní kritiku na súdruha primátora. Toľko na úvod a teraz sa poďme venovať spomínaným hriechom, resp. v reči bystrických noviniek úspechom súdruha primátora a jeho podržtašiek.

 1. Ako prvý a asi najvýznamnejší hriech skutočnej demokracii je tzv. zaviazanie väčšiny našich poslaneckých ovečiek priamo či nepriamo osobe súdruha primátora. Miera zaviazanosti, aká sa vyskytuje v mogoňskom zastupiteľstve nemá obdobu široko ďaleko a pripomína stredovek, kde zemepán rozdeľoval odmeny pre svojich verných sluhov. O tejto katastrofálnej a v modernej demokracii nevídanej skutočnosti sa však v žiadnom mestom dotovanom médiu nedozviete. Nuž posúdenie onej transparentnosti, ktorou si tak rád náš primátor preplachuje hubu, nechám na vás čitateľov. Uvediem len zopár všeobecne známych a kedykoľvek overiteľných faktov, ktoré mestské transparentné média akosi pozabudli doteraz zverejniť. Takže poďme pekne poporiadku:
 • Poslanec Panák, je dlhoročný známy z futbalového prostredia, s ktorým súdr. primátor zjedol nejednu klobásku za dobre odpískaný zápas. Ako dôkaz ich skutočného priateľstva zamestnal primátor jeho syna ako svojho osobného šoféra. Pre zaujímavosť, do nástupu Supermana  mestský úrad primátorského šoféra nemal.
 • Poslanec Kardoš. Manželka poslanca je riaditeľkou PX Centra, kde zamestnáva aj svoju sestru. Poslanec Kardoš je aj riaditeľom súkromnej umeleckej školy, ktorá nesmie chýbať takmer na žiadnom podujatí organizovanom mestom alebo PX Centrom. Oddanosť súdruha poslanca bola zrejme natoľko veľká, že mesto mu najskôr prenajalo za 100 € ročne areál bývalej materskej škôlky, ktorú mu po troch rokoch následne za výhodnú sumu odpredalo do súkromného vlastníctva.
 • Poslanec Sopčák. Aby sa mu dobre hlasovalo, vybavil sa pánovi poslancovi flek sociálneho pracovníka na 6. a 7. ZŠ. Čo na tom, že pán poslanec pôvodom vyučený maliar nemal o takejto náročnej práci ani tušenia, ruku dvíha a poslušne so všetkým súhlasí. Mesto, v ktorého zriaďovateľskej pôsobnosti sú spomínané školy sa o takto vzorného makača predsa postará.
 • Poslanec Martaus. Na úrade pracuje jeho brat, v pozícii prednostu úradu, ktorú získal krátko po druhom zvolení súdruha primátora. Ďalší rodinný príslušník, konkrétne  manželka pracuje ako riaditeľka materskej školy, ktorej zriaďovateľ je samozrejme mesto. Určite náhodou bol rekonštruovaný chodník okolo domu pána poslanca a to rovno aj s asfaltovým vjazdom k jeho pozemku.
 • Poslanec Máťoš, je viceprimátorom mesta. Viceprimátora menuje a odvoláva primátor mesta. Riskovať niekoľko tisícový plat a flexibilnú pracovnú dobu prezentovaním vlastného názoru je asi utópia. Je všeobecne známe, že Máťoš nebol práve bystrý žiak. Po menovaní za viceprimátora sa mu ale podarilo spraviť doktorát za jeden jediný mesiac. Výsmech pre všetkých slušných a vzdelaných ľudí.
 • Poslankyňa Drevenáková, je viceprimátorkou mesta. Platí to isté ako v predchádzajúcom prípade. Aktivita dotyčnej viceprimátorky sa v posledných rokoch točí najmä okolo predkladania pravidelných niekoľkotisícových odmien kontrolórovi mesta.
 • Poslanec Kubovič, je okrem poslancovania aj riaditeľom MŠK (mestských športových klubov), ktorého menuje a odvoláva primátor mesta. Okrem toho je aj plateným členom dozornej rady MDS.
 • Poslankyňa Korbašová. Naoko distingvovaná dáma, ktorá maká zo všetkých síl pre blaho občanov mesta. To že sa jej zať stal zamestnancom úradu ju v snahe makať „zaiste“ neovplyvní.
 • Poslanec Keruľ, je je okrem poslancovania zároveň aj riaditeľom mestskej dopravnej spoločnosti (MDS), ktorú mesto dotuje ročne viac ako 1,5 mil. euro. Jeho láska k alkoholu sa prejavila aj tým, že mu bol odobratý vodičský preukaz za jazdu pod jeho vplyvom.
 • Poslanec Matušík, pán poslanec je už dlhodobo nezávislý a skutočne veľa vecí robí podľa seba. Faktom ale je, že náčelník mestskej polície je jeho zať a o prijatí zamestnanca mestského úradu obzvlášť na riadiacu funkciu rozhoduje len a len primátor. Je teda otázkou, do akej miery to ovplyvnilo nezávislosť pána poslanca.
 • Poslanec Zvak, o náklonnosti tohto športovca k primátorovi si čvirikajú aj moštenské vrabce. Top perlou bolo Zvakove navrhnutie a schválenie zvýšenia platu primátora za kanalizáciu v Moštencoch pred 4 rokmi, ktorá sa mala realizovať z eurofondov, ale pre spackané tendre sme o 95% dotáciu prišli. Kanalizácia sa nakoniec robí, ale z daní všetkých občanov mesta.
 • Poslanec Macháč, je primátorov bývalý sused a kamarát. Škola, ktorej pán poslanec šéfuje je v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, kde je súdruh primátor aj poslancom a jeho stranícky kolega županom. Skúsili by ste v niečom nesúhlasiť?

 • Poslanec Steiner. Na prvý pohľad ich k sebe neviaže nič, na druhej strane sa títo dvaja od seba nepohnú a veľmi úzko spolupracujú. Dôkazom buď pravidelné miesto na kanidátke Smeru do volieb VÚC. Nemocnica je tiež už od čias HZDS známa ako úložisko politikov alebo ich rodinných príslušníkov. Na riaditeľstve nemocnice, ktorej náhodou šéfuje práve spomínaný pán poslanec sú napríklad zamestnané dve dcéry hlavného kontrolóra mesta Sičáka. Len pre obraz, nemocnica v PB patrí pod VÚC Trenčín, kde sú mestský poslanec Steiner aj primátor Janas poslancami. Takže objektivita kontrol na meste je určite zaistená.

Lojálnosť ďalších poslancov pri hlasovaní je tiež vec na polemiku. Aj keď na prvý pohľad žiadny oficiálny prepoj neexistuje, motiváciou môže byť aj platené členstvo v dozornej rade a riadiacich orgánoch mestských podnikov.

Čo tieto prepojenia znamenajú? napríklad to, že dotyční poslanci v drvivej väčšine nikdy nehlasovali proti vôli súdr. primátora, lebo inak by sa ……… napr. súdruh primátor mohol nahnevať a nejakého rodinného príslušníka prepustiť z nadbytočnosti. Kto neverí, nech si pozrie doterajšie hlasovania. Mnohí si poviete, no a čo, aspoň utužujú kolektív a sú taká jedna super partia. No áno, je to super, len škoda že tá partia je utužovaná aj pomocou mestských financií a často na úkor záujmov občanov mesta.

Okrem zamestnávania rodinných príslušníkov poslancov sa na meste uchytilo aj zamestnávanie rodinných príslušníkov verných zamestnancov. V jednom prípade sa na meste a v mestských spoločnostiach podarilo zamestnať až štyri osoby z jednej rodiny. Sestra, brat, manželka a dcéra. Je na zváženie, či prijatie do zamestnania bolo spôsobené nadprirodzenými schopnosťami členov tejto rodiny alebo bol dôvod úplne obyčajný… ja tebe a ty mne.

 1. Druhým hriechom je podivné zloženie a následné hlasovanie niektorých členov komisií. Mestské komisie, ktoré by mali plniť rolu odborných poradných orgánov pri rozhodovaní a hlasovaní poslancov mesta, sú neraz zložené z nič netušiacich pokémonov, ktorí dvíhajú ruky a otvárajú huby v rytme vetra primátorského úradu.
 2. Tretím hriechom sú mogoňské média. TV Považie aj ITV majú výrazný zdroj príjmov práve z mestského rozpočtu – spolu 157 265 €. PB Novinky sú dotované ročne sumou 40 000€ a sú nielen finančne ale aj personálne naviazané na rozpočet mesta. Čo z toho vyplýva? Zbytočne vyhodené stovky tisíc euro ročne za informácie, ktoré by mohli byť publikované len v jednom z nich. Výraznou slabinou mogoňských médií je aj objektívnosť. Videl niekedy niekto za posledných 8 rokov, aby v nich zaznela jediná kritická zmienka na fungovanie primátora a mestského úradu? Alebo, videl niekto, aby dali tieto média priestor v nejakej relácii na kritiku primátora aj tzv. opozičným poslancom typu Andrej Péli alebo Juraj Smatana? Odpoveď je jasná, nikdy a nikto.
 3. Multifunkčnosť. Náš primátor sa na celom Slovensku preslávil chuťou nabaľovať funkcie, samozrejme platené a ako inak z verejných zdrojov. Podľa niektorých informácii je jeho kumulovaný plat okolo 10000 €, podľa niektorých zdrojov presahuje až 12 000 €. Nech je ako je, vždy je to viac ako je oficiálny plat premiéra slovenskej republiky. Komentovať detailnejšie príčinu tejto nenažranosti už ani nemá cenu. Hanbu máme po celom Slovensku, keďže si na multifunkčnosti primátora niekoľkokrát zgustli aj celoslovenské média. Čo asi povie na takúto multifunkčnosť robotník u Kórejca, ktorý stíha ledva obed a nieto 7 ďalších štedro dotovaných zamestnaní.

Z multifunkčnosti pramenia zrejme aj zázračné schopnosti nášho primátora. Ako sa podarilo novinárom zistiť, náš primátor dokáže byť v rovnakom čase na dvoch miestach. Konkrétne učiť na univerzite v Trenčíne, čo dokazuje podpísaná prezenčka a zároveň viesť zastupiteľstvo v Považskej Bystrici. Vskutku jedinečná schopnosť byť naraz na dvoch miestach a samozrejme brať dva 100% platy. S takýmto úkazom by mal čo robiť aj kultový Superman. Nech je ako je, za nenažranosť či podvádzanie by bol politik v civilizovanej demokracii minimálne zbavený funkcie ak nie rovno odvedený a prezlečený do pásikavých otepľovačiek. V mogoňove je však takýto Superman celebrita, ktorému sa doteraz nič nestalo.

 1. Mestská hromadná doprava. Strata, ktorú musí mesto podľa zmluvy doplácať MDS sa neustále zvyšuje. Za rok 2013 bol doplatok mesta 1 103 030 €, za rok 2014 už 1 234 970 € a za rok 2017 dokonca 1 545 220. Z iného pohľadu tvoril doplatok mesta 54,6% z celkového hospodárenia spoločnosti, v roku 2014 57,6% a za rok 2017 takmer 59%. Počas primátorovania Janasa schválilo zastupiteľstvo novú zmluvu na ďalších 10 rokov? Tá pritom takmer vylučuje akúkoľvek zásadnú zmenu. Tiež je otázkou, prečo túto zmluvu schválili už dva roky pred vypršaním platnosti starej zmluvy a prečo na nového poskytovateľa dopravných služieb nebolo vyhlásené žiadne výberové konanie.
 2. Predaj mestských majetkov. Napriek sľubom primátora, čo všetko spraví mesto s bývalou vojenskou správou sa nezrealizovalo nič. Teda niečo predsa. Predala sa hlboko pod cenu, ktorú určil znalecký posudok. Detto prevádzka Poľovník. Čistá strata pre mesto je len z predaja týchto dvoch budov niekoľko stotisíc euro.
 3. Ďalšou mizériou sú eurofondy. Kadejaká horná dolná si za peniaze Sovietskeho Zväzu Bruselského prefinancovala cesty, parky kanalizácie, námestia, verejné osvetlenie a MY? No skoro nič. Najznámejším eurobiznisom sa stali kompostéry distribuované vybraným občanom mesta – cca 1272 kusov, kedy jeden takýto eurokomposter vysúťažilo mesto na sumu 234,48€. Skutočná cena takéhoto kompostéra bola pritom okolo 45-50€ za kus.
 4. Demografia mesta. Odliv mladých mozgov z mogoňskej doliny je za posledné roky enormný. Bez nadsádzky sa dá povedať, že skoro každý mladý a trocha šikovnejší sa z tohto mesta prace preč. Čo s tým robí mesto? Nič, mladí predsa mudrujú, špekulujú a sú neistí voliči. Kašlať teda na nich. Oveľa výhodnejšie je obiehať domovy a organizovať pre dôchodcov predvolebné repete párty. 
 5. Hospodárenie mesta. Súdruh primátor si často preplachuje orálny otvor vyjadreniami o skvelom hospodárení mesta. A aká je realita? No ani za mak ružová. Skvelé hospodárenie v praxi znamená, že sme zadĺžení až po uši a zo 139 hodnotených miest podľa inštitútu INEKO sme na 122 mieste…teda 17 najhorší od konca. Taká Dubnica je na 2. mieste, Rajec na 34. a Ilava na 41 mieste.
 6. Prestíž mesta. Kedysi volali Považskú Bystricu nenažraná pri Žiline. Dôvodom bol rozvoj a rozmach mesta. A teraz? Často počuť niečo o skanzene pri Žiline. Tie klamstvá o rozvinutom meste a všadeprítomnej spokojnosti sú občanom mesta z úst primátora podsúvané stále dookola a absolútne bez hanby. Pritom presvedčiť sa o realite je úplne jednoduché. Stačí sa opýtať Púchovca, Bytčana alebo Ilavana čo hovorí na Považskú Bystricu. Na 99,99% to nebude nič pozitívne a ak mu poviete niečo o budovaní a krásnom meste, tak Vás vysmeje že ste blb a pošle Vás minimálne na očné vyšetrenie. Inými slovami, kto nevidí rozdiel medzi primátorskými rečami a realitou, musí byť slepý ako zváračov pes.

Hriechov je samozrejme oveľa viac, spomenuté sú len tie najpodstatnejšie. Aj tie však stačia, aby človek pochopil, že takýto primátor a jeho verní prisluhovači nemajú čo na meste robiť. Je teda na vás milí voliči, či uveríte falošným rečiam alebo použijete triezvy sedliacky rozum a zvolíte skromného a mladého primátora, ktorému ide v prvom rade o skutočné zlepšenie života obyvateľov nášho mesta.

Tento obsah bol zaradený v Články. Zálohujte si trvalý odkaz.

111 odpovedí na 10 Janasových hriechov II

 1. Anonym povedal:

  V jednom prípade sa na meste a v mestských spoločnostiach podarilo zamestnať až štyri osoby z jednej rodiny. Sestra, brat, manželka a dcéra. Je na zváženie, či prijatie do zamestnania bolo spôsobené nadprirodzenými schopnosťami členov tejto rodiny alebo bol dôvod úplne obyčajný… ja tebe a ty mne.

  A to sa o koho jedná to kto tam má celu rodinu?

  • Anonym povedal:

   Bubák family.

  • Anonym povedal:

   Tiež by zaujímala tá rodina.
   Keď sa povie, resp. – napíše A, treba doplniť aj B.
   Inak sa to dá považovať jednoznačne – za KLAMSTVO !!!

   • Anonym povedal:

    Máš ju napísanú a ak neveríš choď na mestský úrad a na MŠK. Dokonca ten Bubák, ktorý pracuje na MŠK ide kandidovať naoko ako nezávislý lebo sa nezmestil na smerácku kandidátku lebo museli dať jedno miesto v kolónii SNS. Pritom je to Kubovičova pravá ruka a všade verejne podporuje Janasa.

    • Anonym povedal:

     Keď je to takto uvedené – nemám dôvod neveriť.
     Osobne si však myslím – byť zamestnaný na Mestskom úrade, alebo MŠK – čo sa týka financií nie je žiadna výhra.
     Skôr – tých čo sa tam tlačia ľutujem, lebo to považujem za akt zúfalcov.
     Čo tam môžu zarobiť?
     Tisícku v hrubom, max. 1 200?
     Almužna pre šikovných, vrchol pre neschopákov.

 2. Anonym povedal:

  Génius podľa vzoru Danko.
  Viceprimátor Peter Máťoš z Považskej Bystrice je ďalším človekom, ktorý sa veľmi podozrivo dostal k doktorskému titulu. Normálne sa k niečomu takému slušne a poctivo študujúci človek dostane za 3-5 rokov.
  V júni roku 2016 odovzdal svoju magisterskú prácu, čím získal titul Mgr.
  V septembri toho istého roku (po troch mesiacoch!) získal titul doktora odovzdaním a obhájením rigoróznej práce. Skúste to aj Vy, či sa to dá štandardnou a slušnou cestou!
  Ako dôkaz uvádzame linky na centrálny register záverečných prác:

  Magister : http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B0ECE52FE577B8B954C964E96922&seo=

  Doktor http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=DAA396BB6B0B01134B4A0876997D&seo=CRZP-detail-kniha

  • Anonym povedal:

   Aspon ciastocne som sa snazil tu doktorandsku pracu precitat a zasnem nad tym, za akyto bezcenny, zo vsetkych moznych vestnikov a zakonov verejnej spravy odpisany, elaborat, sa v dnesnej dobe udeluju akademicke grady. Nepopieram, ze toto velkodielo ma akusi logicku, cisto a prehladne spracovanu zostavu k danej teme, len nieco nove, co by bolo specialne vyrastlo v „mysliacich centrach“ (pokial nieco take existuje???) pana doktoranda, teda nieco, co este nebolo na inych miestach opakovane napisane, sa mi nepodarilo najst. Takto sa moze stat doktorom kdejaky chumaj.

   • Anonym povedal:

    V prípade pána viceprimátora nie chumaj ale vyučený murár.

    • Anonym povedal:

     Neviem co chcete touto bezduchou poznamockou povedat? Ked chcete pana M. urazit, tak ste „vedla, ako jedla“, nakolko vyucit sa murarom, nie je nic dehonestujuce! Mnohi tak zacinali a tzv. druhou vzdelavacou cestou isli nasledovne dalej, a k tomu, aby sa dostali do ciela, potrebovali kopu vytrvalosti a usilovnosti, co mozno len obdivovat. Ja som sa len pozastavil nad tym, za aky to bezcenny elaborat, sa na SK da ziskat pravo „nosit cely zivot pred menom dve pismenka“. Zato ale nenesie zodpovednost pan M., ale cela spolocnost.

     • Anonym povedal:

      Ide o princíp, z murára doktorom a naviac aj ten murár bol za štvorky. To je celé. Ale možno sa stal zázrak a z hlúpučkého vychcálka sa stal poctivo vyštudovaný doktor. Myslím, že každý vie, o čom to je. A áno, celá spoločnosť je skazená a pán M. len využil tejto skazenosti a zázrakom vykonal niečo za mesiac, čo iní asi menej zázrační študujú 3 – 5 rokov.

 3. Anonym povedal:

  Janasova najčastejšia veta na úrade – čo z toho budem mať

  • Anonym povedal:

   Tak tuto vetu susedova dcera este nespominala. Daleko horsie ale rozprava o jeho zaobchadzani s podriadenymi. Nulove socialne citenie, nulova schopnost riadit a motivovat pracovny kolektiv, len strach z toho, koho a kedy vyhodi. Iba pred volicmi sa hra na toho starostliveho, spolupobcanov milujuceho dobrodinca.

   • Anonym povedal:

    Tak takúto vetu pred zamestnancami naozaj nespomína, toto si necháva pre podnikateľov. V hlasnej trúbe PB Novinky to samozrejme nespomínali, ale nedávno tu bol podnikateľ, ktorý chcel postaviť športové centrum. Od mesta chcel pozemky na 50-100 ročný prenájom. Janasova veta bola a čo z toho budem mať ja? Podnikateľ len nechápavo pozeral a odpovedal. Predsa ľudia budú mať kam chodiť sa odreagovať. Ako to nakoniec dopadlo je jasné. Nič sa nedalo, nič sa nepostavilo.

 4. Anonym povedal:

  Opäť som našla v schránke propagačný materiál mesta. To je Janas naozaj taký chrapúň že si robí kampaň za mestské peniaze? To zarába tak málo aby mu nevyšlo na svoje letáky?

  • Anonym povedal:

   Janasa sa nezastávam, ale ani nemám rád klamstvá.
   Janas hoc aj cez mestské P.B. novinky – keď si dá niečo o sebe uverejniť – to platí.
   A platia to aj ostatní.
   KDH, Ševčík – proste všetci čo tam mali materiály.
   To ste naozaj tak obmedzený, že Janas je tak drbnutý, že by toto riskoval – aby bol verejne osieraný kôli nejakému inzerátu ta 100 -150 Eur?
   Veď občas používajte aj svoj mozog – či to je nejaký problém ?

   • Anonym povedal:

    Čo platí? tých 1500 fotografií a ospevných drístov o sebe? A platil aj tu propagáciu čo bola v schránkach? všetko šlo z mestského. A ste drbnutý že to žeriete. V tomto meste vládne totálna cenzúra a preto sme okolím považovaní za sedliakov a zaostalcov.

    • Anonym povedal:

     Všade padol smer dokonca aj v Žiline, len v tomto zaostalom meste vládne furt táto zlodejská mafia na čele s Janasom.

     • Anonym povedal:

      Podpíš sa,veď asi si mafia?

     • Anonym povedal:

      Voľby primátora.
      Víťaz – zdravý rozum Považsko – Bystričanov.
      Porazení: rodičia Péliho, ktorý sa budú musieť starať o svojho odrasteného pubertiačika ďalšie roky.
      Péli a jemu podobní trtkovia majú 4 roky času – aby najskôr dokázali niečo vo svojom súkromnom živote/ zamestnanie, bývanie, rodina a pod./ a potom ich môžeme pustiť budovať väčšie kolosy.
      Ani k kolobežky sa hneď nepresadá a neriadi autobus, alebo kamión.

      • Anonym povedal:

       Čo riadil Janas kým sa stal primátorom? Výťah? Auto? Bol to trtko ktorý nemal nič a nevedel nič, čo za 8 rokov dokázal.
       Škoda, oblbovanie ľudí zafungovalo. Čakajú nás ďalšie 4 roky stagnácie a rozkrádania.

       • Anonym povedal:

        Kým bol Janas primátorom riadil katedru na Univerzite v TN.
        Tebe asi ale slovo Univerzita nič nehovorí.

    • Anonym povedal:

     KLAMEŠ !
     Volebnú kampaň mu financovala strana Smer + on sám.
     Ty si myslíš, že Janas je ozaj tak drbnitý ako ty a že by sa kôli pár Eurám nechá okydávať.
     Máš ozaj malý mozoček a naivnú predstavu o živote.
     Tým sa nezastávam Janasa – iba uvádzam niekoho do reality.

     • Anonym povedal:

      Jasné, aj tie mestské letáky v schránke si financoval on. Čo tu klameš. Janas je zasraný podvodník a ty jeho podskok .

      • Anonym povedal:

       Mozes nam vysvetlit, co musi clovek robit, aby sme ho mohli oznacit ako podskoka? Ja poznam len terminus poskok.

       • Anonym povedal:

        Je vyšší level od poskoka. To je poskok, ktorý si pri slúžení pre janasa od radosti podskočí.

        • Anonym povedal:

         Som presvedceny, ze Ty by si mal byt profesorom. Tolke vedomocti a taka uzasna schopnost nieco vysvetlit! Obdivuhodne…., opravdu!

      • Anonym povedal:

       Budeš sklamaný – Janasa ako každý Bystričan poznám.
       No nikdy som s ním osobne nekomunikoval.
       Tvoje drísty o financovaní na netrápia a ani tvoje nálepkovanie.
       Ono je pre tých primitívnejších najjednoduchšie iba urážať a klamať.
       A aby si bol v obraze – existuje Google a iné média, kde bolo uvedení, že funkcionárov Smeru -. a to Janas je , dosť výrazne podporila strana Smer – centrála v Blave!

 5. Anonym povedal:

  Janas

 6. Anonym povedal:

  Zas ovce zvolili tie iste ovce co tu 20 rokov nic nespravili.
  Nevadi o 4 roky bude zas novy asfalt, 5 laviciek a 4 parkovacie miesta

  • Anonym povedal:

   viac urobeného ani byť nemôže, keď ich hlavná úloha je kradnúť pre seba…

   • Anonym povedal:

    V žiline, trnave,nitre….všade vyhral mladý nezávislý kandidát….U nás starý smerácky zlodej

    • Anonym povedal:

     Ale my vieme co mame…., teda stabilitu! To si ti Zilincania musia najprv odskusat! Rizikoooooooooooooooo!

     • Algo povedal:

      Áno, priemerný občan si povie: radšej určite zlá voľba, ako možno zlá voľba…

     • Algo povedal:

      resp. priemerný občan voliť ani nešiel, vyprdel sa na to, však môže ísť za kultúrou a vyžitím do žiliny, brna, bratislavy alebo prahy… a do pb sa prísť zospať…. lebo spí sa tu dobre, špičkovo…

      • Anonym povedal:

       V jednom Ta uistujem, ze ten Tvoj „priemerny obcan“, ktory udajne ani volit nesiel, nie je len priemerny, ale navyse este aj poriadnyhlupak. Prave vdaka takymto hlupakom budu „experti“ typu Matusik, Matos, Zvak a ini, voleni aj o 100 rokov…! Ten kto si nedokaze splnit tu najzakladnejsiu povinnost voci statu a spolocnosti, ktorou je ist volit, nema najmensie pravo nato, aby tym zvolenym nadaval do zlodejov. Len vdake jeho volicskej negramotnosti boli zvoleni ti, ktori boli zvoleni!
       Ty mozes teraz kazdopadne 4 dalsie roky sediet za pecou, a „prdiet“!

       • Anonym povedal:

        A nenapadlo ťa ty génius, že zrovna tých čo spomínaš – zvoli ľudia po nejakej kladnej skúsenosti s nimi?
        Myslíš si, že ľudia prídu a krúžkujú podľa nejakého manuálu.
        Však na Rozkvete bolo veľa kandidátov – a každý dostal nejaké hlasy.
        Asi podľa skúsenosti občanov a ich činnosti aj v osobnom živote.
        Je 6 nových poslancov = 24 % obmena.
        Píšeš o Zvakovi .
        Však ten nemá ani protikandidáta.
        Prečo sa nik z Dol. + Hor. Moštenca a Zem. Kvášova neprihlásil za kandidáta?
        Ale Moštenca majú novú kanalizáciu – tak asi niečo pre to urobil aj on.
        Myslíš, že to občanom tam vnútili nasilu, že nik za to nemusel nejako bojovať ?
        Keby to tak bolo . prečo tam už nie je aspoň 20 rokov?

        • Anonym povedal:

         Tak k tomu Zvakovi. Ralita je taká, že slušní ľudia s ním nechcú nič mať. Je to totiž primitív, ktorý neberie ohľad a melie si furt svoje. Ak s ním nesúhlasíš, hneď si kkt, je..lý, pi….a a podobne. A k tej kanalizácii. Ti zadubení moštenčania vidia len tú kanalizáciu, ale nevidia, že sa na ňu vďaka takým neschopákom ako Zvak skladá celé mesto zo svojich daní a nie ako iné obce, kde to celé financuje EÚ.

         • Anonym povedal:

          Chlapče sorry – to opisuješ nejaký manuál, alebo si sa tak už narodil.
          Zvaka osobne nepoznám, asi ho okrem fotky ani nevidel.
          No a nech je aký chce. Čo ty iní kandidáti z Moštencov a Kvašova by s ním mali?
          NIČ !!!
          Stačí sa zaregistrovať, a počtom odovzdaných hlasov spoluobčania si rozhodnú o budúcom poslancovi.
          Veľmi jednoduché!
          Čo týka kanalizácie.
          EÚ nie je somárik potras sa!
          EÚ dáva granty na kanalizáciu – do miest a obcí, kde je odkanalizované MENEJ ako 70 % obyvateľstva.
          V P.B – vzhľadom na počet domácnosti v panelákoch je to myslím nejako okolo 93 %.
          Takže nejaké nové fondy z EÚ na kanalizáciu é NULA bodov.
          Za to nemôže mesto, nemôže Janas, nemôže Zvak a ani Ferko Mrkvička.
          Tak sú nastavené pravidlá ty skladač dani !!
          Najskôr si zisti veci a potom rob zo seba inteligenta- inač robíš zio seba prežúvavca !

          • Anonym povedal:

           Vážený prežúvavec, ten grant schválený bol, ale vďaka prieťahom na meste sa prešvihol termín. Takže nepíš tu sprostosti, ale priznaj, že to mesto na čele s Janasom posralo. Ak tomu Zvakovi, Zvaka poznám, keď ešte oj…l ľudí pred priorom na krabičkách. Je to zlý sen, ako sa takýto spoločenský odpad vôbec dostane do politiky. Potom sa nečudujem ako sa kšeftuje s majetkom mesta.

       • Algo povedal:

        šéfe, ty si ten môj príspevok vôbec, ale vôbec nepochopil… 🙁

     • Anonym povedal:

      Odskusat zlodeja? toho uz mali a dali mu teraz stopku. Zadubeni Mogoni smerackeho zlodeja zvolili znova.

  • Anonym povedal:

   ale mi skôr potrebujeme 5 parkovacích miest a len 4 lavičky…
   🙂

 7. Peppergreeni povedal:

  Banda SMER je banda zločincov a vrahov. Ktorá by v civilizovanom svete mala scénar na rozpustenie strany ako v minulosti Pospolitosti. V zaostalej dedine na Považi vyhrala vďaka férovemu boju Hnidasa. Za 20 rokov neurobili nič. Financovanie mesta je ako kočnerove zmenky.

  • Anonym povedal:

   Smer nikdy nebola moja šálka kávy a vypisovať i nejakej bande zločincov a vrahov je ozaj iba dielo debila !
   Viac niet čo komentovať.

   • Bubak povedal:

    Ty boh pravdy… Kočnerov sused a ten čo ma najväčšie semäníky. Ty vrah nenarodených SMER hnojackých deti. Ty lajna pofajčena Zvakom a Matúšikom nezávislým.

 8. Anonym povedal:

  Akurát som videla rozhovor s Hlinom a rozprával ako naložili smeru. To Hlinovi nevadí, že tu sa kadeháci spolčili so smerom a podieľajú sa na rozkrádaní mesta smerákmi?

  • Palo povedal:

   komu by to asi tak vadilo ked tieto KDH zlodejske farizejske svine su rovnake ako smeraci vypecenci zaspraskany matos so sopcakom

 9. Anonym povedal:

  Janas spravil z tunajšej politiky takú žumpu, že s ňou normálni a slušní ľudia nechcú nič mať.

  • Anonym povedal:

   Takže napr. Peli, Smatana a Ševčík – ktorí išli ako jeho proti kandidáti sú podľa teba nenormálni a neslušní?
   V tom prípade ešte dobre že sa tam nedostali, lebo to by sme spadli z blata do kaluže.

   • Anonym povedal:

    Práve naopak, bola šanca začať budovať slušnosť a pomaly odstaviť súčasnú bandu od koryta. Mogoni rozhodli ináč.

   • Anonym povedal:

    To bolo myslene tak, ze keby bolo vsecko akesi slusnejsie nebolo by sa nikdy stalo aby bol zvak kandidoval sam to sa este nikdy nestalo a nehovor mi ze to je preto aky je zvak super lebo to neni ani omylom my viem co stvaral ked tam bol stabel sade naneho kydal a spinil a on nikomu nic nespravil a poctivo makal to je proste tak a normalni a slusni ludia sa proste nato kaslali a zo zvakom sa radsej netahali lebo nechceli skoncit ohovoreni a pospineni pre nic zanic.

    • Anonym povedal:

     Netvrdím, že je Zvak super.
     Dokonca ako bývalý krabičkár mi nesedí.
     No ale je tam, kde je a ľudia sú s ním spokojný.
     Asi sa napravil.
     Nepoznám ho.
     Ale som presvedčený, že isto nikoho fyzický neohrozoval – aby nekandidoval a ani voličov nenaháňal voliť.
     V rámci SR, sa neustále znižujú počty záujemcov o verejné funkcie – prečo by zrovna v P.B.
     Len tak mimochodom.
     V okrese Pov. Bystrica je 27 obcí.
     To je 27 starostov.
     Vo voľbách 10.11.2018 v 13-tich/ čo je skoro polovica!!!/
     bol iba JEDEN kandidát na starostu!
     Asi to už nie je tak lukratívny flek ako si niektorí myslia a teda ľudia nemajú záujem o tak veľkú zodpovednosť!

     • Anonym povedal:

      Vidieť že Zvaka nepoznáte, ten sa nikdy nenapravil a nenapraví. Spokojní sú tí, ktorí uvuerili tým jeho rozprávkam, ostatní s ním chcú mať pokoj. Byť pookydávaný ako bol kedysi Štábel nechce byť nikto.

     • Anonym povedal:

      ……Dokonca ako bývalý krabičkár mi nesedí…..asi nevies kto to bol krabickar…skrupinkar….najvacsia spodina a ta sa isto napravi ze? taketo tupela su tu volici sa necudujem ze nas maju trencania alebo zilincania za sedliakov

 10. Anonym povedal:

  Ved kazdy mal moznost kandidovat,je uz neskoro plakat nad rozliatym mliekom..alebo placte

 11. Anonym povedal:

  Ševčík mohol získať viac hlasov,Mes.doprava zadarmo,to sa nedá neprehladnúť.

  • Anonym povedal:

   Iba IDIOT by uveril takémuto sľubu Ševčíka .
   To by prevádzku platil zo svojho?
   Nezaregistroval som, že pri tých jeho arboretických kontrolách a pochôdzkach niekde narazil na zdroj ropy, alebo plynu!

 12. The Lust of The Dust povedal:

  Čítal som, že dokonca aj v Humennom padli tie červené skorumpované svine. V PB je však smerácka chobotnica stále príliš pri živote, chápadlá má omotané okolo každej pouličnej neónky. No hlavne ľudia sa tu slušne na voľby vykašlali. Tomu síce celkom nerozumiem, lebo aj keď rozhodne Péli nebol ideálnym protikandidátom, za pokus to rozhodne stálo. (Existuje vlastne ideálny protikandidát?)

  Druhá vec je, že na tento región pravica celkom slušne kašle. Vzdala to. Nebuduje tu štruktúry, nestavia do boja silných a serióznych kandidátov a tak si absolútna väčšina voličov povedala, že na to kašle tiež. Ako písal niekto vyššie: mesto, kde sa dobre spí. To je všetko.

  Je to škoda. Škoda, že sa na to vykašlali voliči. Škoda, že sa na to vykašlala pravica.

  Seriózne sa k tomu postavil akurát Smatana, ktorý si konečne uvedomil, že je nezvoliteľný a neodoberal zbytočne hlasy protikandidátovi. Z toho však prd.

  Považská bola poslednou baštou Mečiara, bude aj poslednou baštou Smeru…

  • Anonym povedal:

   Pravdu máte, 37% volebná účasť hovorí za všetko. Ľudia tu na politiku kašlú, smerácko-kadhácko-snsácka chátra im ju znechutila dokonale.

 13. Anonym povedal:

  Takže za to že vyhral Janas a poslanci – viď zoznam, vlastne môže nejaká banda.
  No to mi je novinka!
  Ja som žil vždy v presvedčení a aj som tak konal, že keď sa mi niečo nepáči – tak konám niečo aby sa veci dali do takej lajny – ako by mi vyhovovala.
  No podľa “ mysliteľa “ z 12.11.2018 o 19:28 je to inak. Za to že ľudia nechcú nejakú zmenu panáčikov od PC môže smerácko-kadhácko-snsácka chátra.
  No ty musíš byť génius a isto to píšeš z nejakého výskumaku z NASA !
  Idol zmien Peli.
  Hore som o ňom čítal, že je to vlastne ešte decko, ktorý aj keď má 30 rokov –
  “ okupuje“ detskú izbičku u rodičov, ako keby mal 13.
  Do včerajška som to nebral do úvahy, popíše sa všeličo.
  No po jeho “ chlapsom “ vyhlásení som zmenil názor.
  On nie je decko životným štýlom, on je – je decko – na tom aj ROZUMOM !
  Vysvetlím.
  Silácke reči v telke aj na PC, že má mandát najsilnejšieho poslanca – lebo u dalo hlas
  1 315 občanov Rozkvetu.
  Teda z 11 200 obyvateľov Rozkvetu dostal 1 315 hlasov – čo činí 11,75 % obyvateľov.
  On je teda najsilnejší poslanec.
  Vyjadrenie smiešne, dementné a tupé!!
  Dal som si tú námahu a pozrel iné obvody a skonfrontoval to s NAJSILNEJŠÍM mandátom Péliho.
  Zvak – nemal protikandidáta, dá sa povedať, že ľudia tam ani nemuseli isť voliť.
  Dostal z celkového počtu obyvateľov – 1 632 troch MČ, 529 hlasov – čo činí 32,5 %
  Tomanová -2 MČ, počet obyvateľ. spolu – 1 256, dostala 330 hlasov, čo činí 26,3 %
  Panák, P. Teplá . 1 510 obyvateľov, volilo ho 356 ľudí čo činí – 23,60 %
  Kúnovský – 2 MČ, spolu 1 419obyvateľov. Obdŕžal 383 hlasov – čo činí – 27,00 %
  Holák – 3 MČ, spolu 2 092 obyvateľov. Obdŕžal 404 hlasov – čo činí 20,13 %
  Ostatných poslancov z mesta som nemohol prepočítať, lebo som nemal k dispozícií
  počty obyvateľov v jednotlivých sídliskách.
  Takže o čom trepe Péli .
  Nech sa najskôr naučí počítať, koľko je jedna + jedna a potom nech vyskakuje.
  Je obrovské šťastie, že Bystričania majú ešte rozum a takéhoto klamára poslali k vode.
  Poprosím – ak má niekto možnosť, prepošlite to tomu“ najsilnejšiemu klamárovi “ aby si to skontroloval, lebo ja na FB nie som – aby som mu to mohol poslať sám!
  Ďakujem !

  • Anonym povedal:

   Súhlasím,ešte nedospel,len narcis sa nezaprie.

  • Anonym povedal:

   Pán pisateľ, ms časť rozkvet je dlho chápaná ako noclaháreň a prechodné bydlisko rôznych prišelcov. Že ho zvolilo až 1315 voličov je naozaj úspech. To nie je klamstvo to je realita. Klamárov hľadajte inde, napr. u Janasa a jeho vyhlásení ako finančne skvelo na tom naše mesto je. Alebo čo všetko on a tá jeho banda vybudovali. Péli bol šanca, bohužial pre rôzne príčiny neuspel. Napr. aj pre príčinu totálne cenzúry v mestom platených médiach. Máme tu teda podľa vás skvelé zastupiteľstvo aj s primátorom, ktorého ani vlastní nemôžu cítiť. Pekný deň.

   • Anonym povedal:

    K Anonymu 14. 11. 2018 o 07.45.
    To že peliho zvolilo 1315 voličov z 11 200 obyvateľov – je hore prepočítané na percentá a je to fakt, ktorý sa nezmení.
    matematika nepustí.
    Píšete o Janasovi.
    OK.
    Ale príspevok bol o Peliho klamstvách .
    Takže podľa vašej logiky -keď môže klamať Janas, tak aj môže aj Peli a ďalší?
    Takže to by bola tá zmena – pokračovanie v klamstvách?
    To by bola tá šanca – pokračovanie v klamstvách?
    Vtom prípade – je asi zbytočne niečo meniť – keď sa má klamať ďalej.
    No a určite – kto býva v Bystrici a chodí po meste, a MČ vidí, že tie minulé 4 roky sa ozaj pre občanov urobilo.
    S porovnaním s okolitými mestami – nezaostávame.
    Samozrejme v dje niečo +, ale aj mínus.
    Človek automatický u iných obdivuje tie plusy a porovnáva ich s domácimi mínusmi.
    Aj ja sám to tak robím – ale s odstupom musím konštatovať, že to nie je presné a pravdivé porovnanie.
    Takže šanca na nové klamstva sa neuskutočnila.
    A ešte si dovolím poznámku.
    Som v strednom veku.
    Myslím si, že viesť a budovať dokáže iba človek čo už niečo vybudoval,. resp. viedol.
    Proste nejaký “ úspech ô v súkromnom živote.
    Byť v 30-.tich rokov zavesený na mamičkinom cecku v detskej izbietke a bez nejakého seriózneho zamestnania sa mi zrovna ako záruka “ vodcu – budovateľa“ nejako nejaví!
    Tiež by som si nesadol do autobusu, keby som vedel, že vodič predtým jazdil iba na bicykli.

    • Anonym povedal:

     V čom klame Péli? Povedal koľko h volilo poslancov. A s tým ceckom, tom máte odkiaľ? Zlodej Janas má cecok mestský rozpočet, to je teda lepšie. A čo sa pre tých občanov urobilo? 5 lavičiek a dva chodníky? A porovnaním s okolitými mestami – nezaostávame???? tak to si myslíte iba vy. Asi ste neprekročili prah tejto diery, alebo ste úplne slepý. Sme totálna diera z ktorej každý uteká!!!!!

     • Anonym povedal:

      Peli klame v tom, že vykrikuje , o nejakom najsilnejším mandáte – lebo ho volilo najviac ľudí.
      No a to je to klamstvo.
      Lebo on síce dostal 1 315 hlasov ale z počtu obyvateľov 11 200 – čo činí niečo cez 11 %!
      No a to je žalostne málo!!!!
      Hore je o tom príspevok.
      Poslanci MČ dostali ďaleko viac percent hlasov,
      od 21 – 28 % a nik z nich nevykrikuje a nedáva silácke rozhovory do médií!
      To ako keby strelec na strelnici mal 100 nábojov, 10 x trafil terč a robil zo seba geroja.
      Druhý strelec by mal 20 nábojov a trafil by napr. 7 x.
      Kto z nich je lepší strelec a úspešnejší v zásahoch?
      Ale to už niekomu nepasuje do propagandy.
      No a ešte by som porosil tých 10 Janasových funkcií.
      Áno Janas má veľa funkcií a k primátorskej funkcií to automaticky prináleží.
      Nevidím v tom nič mimoriadne – týka sa to aj iných primátorov a starostov, tak nechápem – prečo zrovna Janas by mal byť výnimka.

    • Anonym povedal:

     a mlady peli ma 10 platenych funkcii ako ten zlodej janas zejo?

     • Anonym povedal:

      Neviem koľko má mladý Péli funkcií.
      Zo života ale viem, že schopní ľudia majú funkcií viac, neschopáci žiadne.
      Tak to bolo, je a aj bude.
      Samozrejme nie je to pravidlo, aj neschopáci sa dostanú k funkciám – ale časom sa to zistí a prídu o ne.
      No ale aspoň jednu funkciu pred voľbami Péli mal.
      A to ROZNÁŠAČ letákov Stachoveho združenia podnikateľov v Kolónií.
      Ľudia si ho aj nafotili a v schránkach zistili čo tam dával.
      Bola to tá farebná podlhovastá brožúrka proti Janasovi – čo vydal Stacho – akože Združenie podnikateľov……
      Takže takáto by mala byť tá nová doba, toto je tá deklarovaná serióznosť, mravnosť a obdobné drísty čo tak veľmi lietali mediálnym priestorom?
      Ďakujem – neprosím !

      • Anonym povedal:

       takže schopný ľudia majú 10 funkcii a všetky sú to funkcie v štátnej alebo verejnej správe a dotyčný dokáže byť na dvoch rôznych miestach v rovnakom čase. To nie je o šikovnosti ale o obyčajnej vychcanosti a nenažranosti. Janas nie je šikovný on je iba nenažraný. Ak by niekto ukradol čo i len polovicu z toho nčo on zarobí zo štatného rozpočtu za mesiac, bol by označený za zlodeja.

       • Anonym povedal:

        A čo ti bráni byť tiež úspešný človek – ktorému tie funkcie ponúknu?
        Vy menej rozumovo nadaný na čele s Mgr. Smatanom a jeho spolupracovníkom ste doposiaľ asi nepochopili jednu zásadnú vec.
        Človek najskôr musí niečo v živote dokázať a až vtedy môže očakávať nejakú ďalšiu funkciu.
        No vy to asi nikdy nepochopíte – nič nedokážete, nič HMOTNÉ pre občanov ste doposiaľ nevytvorili a ani nevytvoríte.
        No a z kecy občanom nijako nepomôžu !

        • Anonym povedal:

         Konečne príspevok,kde pravdivo nastavujete zrkadlo darebákom a povalačom,lebo parazitujú a ponúkajú výplody svojich mozgov.

  • Anonym povedal:

   No to s tým prepočtom je to veľmi dobré!!!!!!!
   Teraz nech dáva najsilnejší poslanec vyjadrenia !!!!!

 14. Anonym povedal:

  No na toto Peli a jeho suita isto nebudú reagovať, to sa im nehodí k ich morálnej propagácií.

 15. Anonym povedal:

  Ako včera dopadlo divadelné pásmo v bývalom DK Kovo?
  Prišli ľudia ?
  Bude sa v podobných aktivitách pokračovať?
  Nedalo sa nám prísť / brigáda / – aby sme sa vedeli zariadiť do budúcna.

  • Anonym povedal:

   Teda včera boli v Bystrici dve kultúrne akcie.
   Na oboch sa mi nedalo zúčastniť a porovnať ich.
   V bývalom KD Kovo – nemám tucha ako to tam dopadlo, a aká bola účasť a úroveň ponuky.
   No boli sme v Športovej hale.
   Tak som videl spustu známych z mesta.
   Odhadom 1 900 – 2000 ľudí, možno i viac.
   Proste plná sála, mimo sektorov A a G, lebo odtiaľ by už nevideli na pódium.
   Dole na ploche komplet plne – na sedenie.
   Riaditeľka PX Centra p. Kardošovej sa podarila opäť jedna z mega akcií – čo sa týka kvality pre občanov.
   Kandráčovci – videl som ich prvý krát naživo.
   S hosťami zabezpečili perfektní program, ktorí sme ocenili ako návštevníci asi 15 minút postojačky/ aj počas asi 5 prídavkov/ a obrovskými potleskom.
   Ozaj jeden z nezabudnuteľných kultúrnych zážitkov v meste Pov. Bystrica.
   Len tak ďalej, pri takýchto programoch – masy divákov radi prídu!
   Ešte šťastie, že bol sviatok a obchody pozatvárané – kôli parkovaniu.
   Tiež množstvo aut s špz. BY, ZA, PU, IL.
   Super !
   Super !

   • Anonym povedal:

    V iných mestách Kandráčovci nikdy neboli? Keď už sme finančne na dne, tak sa aspoň zabávajme, aj na titaniku to tak bolo.

    • Anonym povedal:

     Odkedy je Bystrica finančne na dne?
     To máš z vešteckej gule?

     • Anonym povedal:

      Tak čítaj ty veštecká gula a prejdi až na koniec, sme na 122 mieste. Pre porovnanie, Dubnica je na 2. mieste.
      http://www.hospodarenieobci.sk/rebricky/

      Najhoršie na tom je, že babky a menej znalí ľudia toto nevedia a veria Janasovým klamstvám.

      • Anonym povedal:

       122 miesto.
       Každá štatistika je iba spleť čísiel, ktorá vyhovuje – kto a ako si ju vyloží.
       To je ako napr. s hypotékou.
       Jeden bude bývať u rodičov v izbietke – bez žiadnych finančných záväzkov.
       teda podľa niektorých,nemá záväzky – geroj.
       Druhý, bude mať hypotéku, bude bývať vo vlastnom dome, alebo byte – ale spláca hypotéku.
       Pre mňa je ten druhý určite kvalitnejšia osoba!
       A tak je to aj s tými dlhmi mesta a ich činnosťou!

 16. Anonym povedal:

  Stacco je kkt

  • Anonym povedal:

   Len Ty si este väcsi…..!

  • Anonym povedal:

   Ale štedrý mecenáš Smatanu, Peliho a spol.
   Viď roznášanie Stachových letákov proti Janasovi – o čom je aj tu oficiálna fotodokumentácia z Kolonie!
   Tí Smatanovci sú ozaj obrovskí amatéri – ešte aj na takejto debilnej činnosti sa nechajú načapať.
   A takýto by chceli riadiť mesto ?
   No s pánom bohom ……………..

 17. Anonym povedal:

  Skvelý odkaz novostarého primátora pri zvyšovaní poplatku pre občanov pb. Teda cca;keď nebudete separovať tak budete platiť, keď nebudete separovať tak budete platiť. Konec a vraj sa o tom hovorilo na konferencii v Orlovom kde bol len jeden náš zástupca.

 18. Anonym povedal:

  Prokop detská izba
  Ešte bývaš u mamy?

 19. Anonym povedal:

  Teda správne to má byť;keď nebudete separovať tak budete platiť, keď budete separovať tak budete platiť. Tiež pán Kunovsky objavil objav a vyzradil ho občanom ako treba riešiť veci a bystrý úsudok predniesol aj pán Martaus . Z jeho prìspevku sa na prvé počutie dalo dedukpvať,že chápe filozofiu predrečnikov a to je asi všetko . Aj tak je dobré, źe to oznámil lebo ináč by sme to nevedeli a hlavne je aktívný, je ho vidieť.

 20. Anonym povedal:

  Miky Prokop
  Ty skrachovana detská izba
  Vypadnú od mamy

 21. Anonym povedal:

  Pàn primátor je odborník na všetko.Viđ prerušenie intetpel.p.Beranovej a jeho predzàpaloveho riešenia problému.Aby sme podĺa neho vedeli,aj pani Beranová, tak plnù čiaru nemôžeme ako vodiči prekročiť. Len aby sa vedelo,môžeme, ak odbočujeme na miesto ležiace mimo vozovku a nie je to zakázané inou značkou a môżu tam byť aj dve ćiary. A tiež zmysluplný dialòg medzi nìm a p.Smatanom,kto koho pozve k sebe na návštevu patri do väčšìch parlamentov. Kedže nás obaja zastupujú aj v župe,pokojne ich môžeme zvoliť aj do naj parlamentu. Iste budù hájiť záujmy svojìch eg.

  • Anonym povedal:

   k 15:15. Pokiaľ ide niekto od TN a odbočí na Jelšové hore nad cintorínom -. tak PORUŠUJE plnú čiaru, lebo neodbočuje na miesto ležiace mimo vozovku, ale na ďalšiu komunikáciu.
   Nemýliť si pojmy a dojmy.
   Odbočenie na miesto mimo vozovky je napr. pri východe smerom na Bytču – a odbočenie vľavo k penziónu Bystričan.
   Inak čiary sú taktiež dopravné značenia – vodorovné.
   Značky zvislé………

   • Anonym povedal:

    Pravdu má pán primátor . Môžeme len pri odbočovanì na miesto mimo vozovky!… Dvojitù nemôžeme. Len pri obchádzanì!

 22. Anonym povedal:

  Videl som to v telke.
  Nemienim sa zastavať Janasa, no cesta patrí TSK, dopravné značenie rieši ODI a OÚ- tak to tam má Janas niekoho postaviť z úradu, aby to nejako korigovali ?
  To pomaly sa na mesto budú ľudia obracať aj s požiadavkou dodania novín do ich latrín?
  Dlhoročná pani poslankyňa už aspoň z počutia by mohla vedieť – kto a aké má kompetencie.

  • Anonym povedal:

   Pravda, má toho veĺa a ešte aj plat mu znìžili, pre istotu len za jeden mesiac .Ako môže riadiť mesto pri toĺkých povinostiach .Stanovil si len dvoch zástupcov,jeden za lávky a tiež za šport, druhy za to isté ako minulé vo +MHD. Tá spoločnosť určite znìži pod vplyvom viceprimátora plánované straty, ktoré jej mesto sanuje a bude vykazovať vyššù efektìvnosť, teda aj odmeny pre zainteresovaných .

  • Anonym povedal:

   Dovolìm si trošku nesúhlasiť .Náš p.prim. je ďaleko ďalej s demokratickým prístupom pri riadenì mesta. On je len moderátor a všetko ostatne riadia poslanci svojím hlasovaním a predkladanými návrhmi. On predsa nemôže zato že sa mu vždy zvýši plat takmerr prvý deñ po ustanovenì do koryta. No a kedže je aj pedagóg, tak to nezabudne poslancom pripomenùť ,že oni sú tu páni, oni hlasujú oni majù komisie,hlavného kontrolóra atď. Že hlasovanie dopadne vždy ako dopadne zato on nemôže. Teda oproti tej páni na východe, by som povedal, že je sofistikovanejšì,veď načo má tie tituly.

  • Anonym povedal:

   Samozrejme gramotní vedia.
   To čo je hore napísané je blbosť.
   Nemienim sa Janasa zastávať, ale nemám rád debiliny.
   Janas asi pre niektorých bude asi aj
   pôvodcom topenia ľadovcov.
   Čo sa týka výrubu.
   Ide o územie mimo katastra mesta Pov. Bystrica – takže Janas a mesto mínus.
   Ide o územie Prečína.
   No ale ani Prečín s tým nemá nič spoločne.
   Vec si rieši vo svojej kompetencií Vodohospodársky podnik.
   Takže pokiaľ má niekto problém – tam nech sa obráti.
   Janas určite s tým nič nemá – nie je to územie mesta Pov. Bystrica!

 23. Anonym povedal:

  Rado sa stalo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.